Nawigacja
Strona G³ówna
Asortyment
Us³ugi
Skutery
Kontakt

Humor
OPONY
Konfigurator felg
Gwarancje
Start
Nasza firma dzia³a od 1997 roku oferuj±c Pañstwu profesjonalne us³ugi wulkanizacyjne i motoryzacyjne, przy ul. Wroc³awskiej 52 w ¯migrodzie /dawmy POM/.
      Wysokie kwalifikacje i wieloletnie do¶wiadczenie naszych pracowników, gwarantuje Pañstwu fachowe doradztwo zwi±zane z doborem i monta¿em ogumienia, wymian± filtrów i olejów silnikowych, sprzeda¿± i monta¿em akumulatorów, klocków,tarcz i p³ynów hamulcowych, p³ynów ch³odniczych, czê¶ci zamiennych do samochodów osobowych i dostawczych.

      Od roku 2006, wychodz±c na przeciw oczekiwaniom naszych klientów, powiêkszyli¶my nasz± ofertê o sprzeda¿ skuterów, quadów oferuj±c przy tym, pe³en serwis gwarancyjny jak i pogwarancyjny. Dla naszych pasjonatów – mamy szerok± ofertê czê¶ci zamiennych do motocykli tj.: Simson, Romet, Jawa, MZ, WSK, Junak.
W 2008 roku przyst±pili¶my do ogólnopolskiej sieci specjalistycznych serwisów ogumienia Opony Express

     W marca 2009 r. nasza firma zosta³a autoryzowanym przedstawicielem producenta skuterów MOTOBI.
W naszej ofercie znajd± Pañstwo skutery tej marki oraz pe³ny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Dla sta³ych klientów:

  • dogodne terminy p³atno¶ci
  • korzystne rabaty
  • udzia³ w akcjach promocyjnych
  • bie¿±c± informacjê o nowo¶ciach i doradztwo techniczne